Monety srebrne


25 rocznica śmierci Księdza Jerzego Popiełuszki
nominał - 10zł
data emisji - 2009-10-13
srebro - Ag 925 z cyrkonią
stempel lustrzany
wymiary - 32 mm
masa - 14,14 g
emisja - 100.000 szt.
Cena emisyjna NBP -
Projektant monety: GRZEGORZ PFEIFER


Awers: Wizerunek orła ustalony dla godła Rzeczpospolitej Polskiej. Po lewej stronie napis: Zło dobrem zwyciężaj, poniżej stylizowana róża leżąca na płycie nagrobka. Na dole napis: Ś.P. Ks. Jerzy Popiełuszko, lat 37, zamordowany 19X1984 roku. Powyżej napis Rzeczpospolita Polska 10zł i rok emisji 2009. Pod prawą łapą orła znak mennicy MW.

Rewers: Stylizowany wizerunek księdza Jerzego Popiełuszki, z lewej strony wizerunek konturów Polski z zaznaczonym brzegiem Wisły i czerwoną cyrkonią w kształcie kropli krwi. Na dole napis 25 rocznica męczeńskiej śmierci ks. Jerzego Popiełuszki. 1947-1984Sługa Boży Ksiądz Jerzy Popiełuszko

Kim był człowiek, który w chwili śmierci miał 37 lat, a na jego pogrzeb przybyło ponad pół miliona ludzi?
Kim był kapłan, przed którego grobem w ciągu 25 lat pochyliło głowy 18 milionów pielgrzymów i turystów z wielu zakątków świata, w tym kardynałowie i biskupi, królowie, prezydenci i premierzy? Kim był młody duszpasterz, przy którego grobie klękał Jan Paweł II i kardynał Józef Ratzinger, a dziś papież Benedykt XVI?
Ksiądz Jerzy Popiełuszko - skromny kapłan, który prostymi słowami, ale pełnymi mocy Ducha Świętego, mówił o wolności i prawdzie, o pięknie chrześcijańskiego powołania i godności pracy robotnika. Zwyczajnym, ale mężnym życiem świadczył o mocy Boga, o prawdzie Ewangelii i o potędze miłości. To świadectwo składał w komunistycznym państwie, którego celem było zniewolenie człowieka - jego sumienia, myśli i uczuć, wyborów życiowych i marzeń.
Ks. Jerzy urodził się w 1947 r. Do seminarium duchownego w Warszawie wstąpił w 1965 r. W latach 1966-1968 odbył przymusową służbę wojskową w jednostce dla kleryków w Bartoszycach. 28 maja 1972 r. przyjął święcenia kapłańskie z rąk kardynała Stefana Wyszyńskiego. Był wikariuszem w parafiach: św. Trójcy (w Ząbkach), MB Królowej Polski (w Aninie), Dzieciątka Jezus i w Duszpasterstwie Akademickim św. Anny. 20 maja 1980 r. został rezydentem w parafii św. Stanisława Kostki na warszawskim Żoliborzu. Od sierpnia 1980 r. zaangażował się w tworzenie duszpasterstwa ludzi pracy.
Dla wielu był autorytetem i przewodnikiem duchowym. Miał niezwykły charyzmat budowania jedności wśród ludzi. Z dnia na dzień rozrastała się wspólnota, w której swoje miejsce znaleźli robotnicy, lekarze i pielęgniarki, studenci, a także intelektualiści i artyści.
Po 13 grudnia 1981 r. ks.. Popiełuszko organizował działania charytatywne, wspomagał ludzi prześladowanych przez komunistyczną władzę. Od 28 lutego 1982 r. w każdą ostatnią niedzielę miesiąca, odprawiał Msze Święte za Ojczyznę i wygłaszał kazania religijno-patriotyczne, w których przez pryzmat Ewangelii i nauki Kościoła interpretował moralny wymiar bolesnej współczesności. W szczególny sposób odwoływał się do nauczania Jana Pawła II i kardynała Stefana Wyszyńskiego. Odważnie głosił że Dobro zawsze zwycięży każde zło. Jego kazania były dla słuchaczy umocnieniem i otuchą, nauką męstwa i przebaczenia.
Posługa duszpasterska ks. Popiełuszki sprawiła, że stał się celem brutalnych ataków komunistycznej władzy. Dziś na podstawie dokumentów i analiz historyków wiemy, że uznano go za bardzo niebezpiecznego wroga, ponieważ wielu ludzi w jego nauczaniu odnajdywało wewnętrzną silę do zmagania się ze złem. 19 października 1984 r. ks. Jerzy Popiełuszko został uprowadzony przez funkcjonariuszy Służby Bezpieczeństwa i brutalnie zamordowany. 3 listopada odbył się jego pogrzeb, który stal się wielką manifestacją religijno-patriotyczną; ciało zostało złożone w grobie obok świątyni św.. Stanisława Kostki na Żoliborzu.
W latach 1997-2001 trwał na poziomie diecezjalnym kanoniczny proces beatyfikacyjny kapłana jako męczennika za wiarę. Od 2002 r. trwają prace w watykańskiej Kongregacji Spraw Kanonizacyjnych oceniające autentyczności jego męczeństwa w rozumieniu prawno-kanonicznym; aktualnie wkraczają one w decydującą fazę. Od 25 lat zgłaszane są świadectwa osób stwierdzających, że doświadczyły łask i cudów, które przypisują wstawiennictwu ks. Jerzego u Boga.
W życiu kapłańskim ks.. Popiełuszki zwyczajność łączyła się z niezwykłością. W pełni żył Ewangelią i jako człowiek wewnętrznie wolny stał się niezłomnym obrońcą praw Bożych i ludzkich. Mężny kapłan-swoją męczeńską śmiercią i posługą-dal świadectwo, że świat można przemieniać tylko Dobrem i Prawdą. Dziś zmieniły się realia społeczne. Jednak nauczanie ks.. Jerzego nieustannie porusza głębokością rozważań o pięknie postawy chrześcijanina zaangażowanego w sprawy Kościoła i Ojczyzny.
Ks. Zygmunt Małacki

Copyright: © www.monety.piloty.eu