Monety srebrne


65 rocznica likwidacji getta w Łodzi 20 zł
nominał - 20 zł
data emisji - 2009-08-19
srebro - Ag 925
stempel lustrzany
wymiary - 38,61 mm
masa - 28,28 g
emisja - 50 000 szt.
wartość w/g katalogu Fischer: 140 zł
Projektant Ewa Tyc-Karpińska


Awers: U góry z prawej strony wizerunek orła godła Rzeczypospolitej Polskiej. Poniżej, na tle stylizowanego wizerunku fragmentu muru z cegieł, napis: 20 ZŁ. Z lewej strony stylizowany wizerunek gałązki dębu. W otoku napis: RZECZPOSPOLITA POLSKA oraz oznaczenie roku emisji: 2009. Pod lewą łapą orła znak mennicy: M/W.

Rewers: Gwiazda Dawida umieszczona centralnie w koronie stylizowanego wizerunku drzewa dębu. U góry półkolem napis: 65. ROCZNICA LIKWIDACJI. U dołu wizerunek fragmentu ogrodzenia z drutów kolczastych. Nad nimi napis: GETTA w ŁODZI.

Copyright: © www.monety.piloty.eu