Monety srebrne


Tadeusz Gajcy - 65 rocznica Powstania Warszawskiego 10 zł
nominał - 10zł
data emisji - 2009-07-24
rdzeń srebro Ag 925/1000, pierścień Ag 925/1000 platerowany złoto Au 999/1000
stempel lustrzany
wymiary - 32 mm
masa - 14,14 g
emisja - 100.000 szt.
wartość w/g katalogu Fischer: 85 zł
Projektant - Roussanka Nowakowska


Awers: U góry wizerunek orła godła Rzeczypospolitej Polskiej. Po prawej stronie orła napis: 10 ZŁ. Pod napisem oznaczenie roku emisji 2009. Po lewej stronie orła stylizowany wizerunek płonących budynków oraz następującego przed nimi wybuchu. Pod orłem wizerunek flagi państwowej Rzeczypospolitej Polskiej widocznej ponad fragmentem zburzonej ściany z cegieł. Na tle ściany fragment wiersza Tadeusza Gajcego "Do potomnego": ...IDĘ PRZEZ POWIETRZE, A ZA MNĄ MIASTO MOJE IDZIE. U góry półkolem napis: 65. ROCZNICA POWSTANIA WARSZAWSKIEGO. U dołu półkolem napis: RZECZPOSPOLITA POLSKA. Pod lewą łapą orła znak mennicy M/W.

Rewers: Popiersie Tadeusza Gajcego z profilu. Z prawej strony zarys fragmentu karabinu. U góry półkolem napis: TADEUSZ GAJCY. U dołu na tle stylizowanego wizerunku kartki napis: POECI WARSZAWSCY. Z lewej strony fragment stylizowanego wizerunku Znaku Polski Walczącej.

Copyright: © www.monety.piloty.eu